LIDAB hjälper fastighetsägare, företag, brf och privatpersoner med OVK-Besiktningar, obligatorisk ventilationskontroll. OVK ska göras regelbundet i alla byggnader enligt Boverkets’ miljökvalitetsmål “God bebyggd miljö”. Syftet är att kontrollera att inomhusklimatet är bra och att ventilationsystemet funkar som det ska.

ovk right

I samband med en ventilationsbesiktning så går vi igenom systemets tekniska delar och ger rekommendationer av åtgärder för att minska energianvändning och hjälp så ägaren lever upp till lagstiftningen enligt Plan- och bygglagen för uppställda minimumkrav på funktion och luftflöden.

LIDAB är certifierade funktionskontrollanter och för vid besiktning protokoll, som sedan lämnas till fastighetsägaren och ett exemplar till byggnadsnämnden. Byggnadsägaren ska anslå intyget på synlig plats i fastigheten.

Välkommen att kontakta oss vid hjälp med OVK-Besiktningen.